Lög og reglur

Útgefandi þessa vefsvæðis er:
 Michelin NordicAB
Årstaängsvägen 11

Box 47175
S 10074 Stokkhólmi Svíþjóð

Lestu eftirfarandi lögfræðiupplýsingar ítarlega áður en þú ferð inn á vefsvæðið.

Fyrirtækin innan Michelin-samstæðunnar eru öll sérstakar lögfræðilegar einingar og sjálfstæðir lögaðilar. Til að auðvelda upplýsingamiðlun á vefsvæðinu gilda þó eftirfarandi skilmálar: „Michelin“, „Samstæðan“, „Michelin-samstæðan“ og „við“ gildir um öll fyrirtæki innan Michelin-samstæðunnar sem reka öll sína sjálfstæðu starfsemi.

TILGANGUR

Tilgangur þessara upplýsinga er að tiltaka þá skilmála sem gilda þegar Michelin birtir þetta vefsvæði sitt og þá skilmála sem gilda þegar þú ferð inn á það og notar það. Öllum tengingum við vefsvæðið skal koma á samkvæmt þessum lögfræðilegu upplýsingum og Michelin áskilur sér rétt til að breyta upplýsingunum og uppfæra, hvenær sem er. Þú verður að samþykkja lögfræðilegu upplýsingarnar og verklag Michelins varðandi persónuupplýsingar til að fá aðgang að vefsvæðinu.

1. Grein                         AÐGANGUR AÐ VEFSVÆÐINU

Michelin leitast eftir því að halda aðgangi að svæðinu uppi þó án þess að bera nokkur skylda til að tryggja aðgang. Við viðhald, uppfærslu og af öðrum ástæðum, fyrst og fremst tæknilegum eða lögfræðilegum, má hefta eða jafnvel afnema aðgang að vefsvæðinu. Ekki má undir nokkrum kringumstæðum gera Michelin ábyrgt fyrir slíku rofi eða þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér fyrir þig.

Þú skuldbindur þig til að fara ekki inn á vefsvæðið á nokkurn ólöglegan hátt. Þetta gildir fyrst og fremst fyrir gagnvirku þjónusturnar og rafrænu viðskiptagáttirnar ef þær eru til staðar.

2. Grein                         HUGVERKARÉTTINDI

Innihaldið (sem nær utan um – en takmarkast ekki af – upplýsingar, skjöl, texta, línurit, gögn, myndir, ljósmyndir, líkön, myndasöfn, kvikmyndir og hljóðbúta og eins snið alls þessa á vefsvæðinu sjálfu) er varið höfundarrétti og/eða öðrum hugverkaréttindum. Innhaldið tilheyrir viðkomandi útgefanda. Bannað er að afrita að hluta til eða í heild, endurgera, kynna, nota, aðlaga, breyta, þýða, dreifa innihaldinu óháð því hvort það tilheyrir Michelin eða þriðja aðila sem veitt hefur Michelin réttindi og óháð því á hvaða hátt það gerist fyrir utan þau takmörkuðu réttindi sem þú hefur samkvæmt 3. grein að neðan og/eða hugsanlegrar afritunar til einkanota. Innihaldinu á þessu vefsvæði má breyta án undanfarinna skilaboða og það er birt án nokkurrar ábyrgðar, hvorki greinilegrar né þeirrar sem gefin er í skyn, og getur aldrei gefið tilefni til nokkurs réttar til bóta.  Innihaldið er varið með höfundarrétti © 1997-2010 Michelin eða höfundarrétti samstarfsaðila þess. Vörumerkisgerðirnar eru skrásett vörumerki.

3. Grein                         NOTKUN INNIHALDS

Breytingar á innihaldinu eða notkun þess í öðrum tilgangi en þeim sem leyfður er er brot á eignarrétti Michelins eða þriðja aðila.

Innan þeirra marka sem rakin eru hér að neðan gefur Michelin þér leyfi til að hala niður og dreifa innihaldinu (i) ef gefið er færi á niðurhali, (ii) í tilgangi sem ekki er viðskiptalegur (iii) í góðri trú og (iv) ef upplýsingum um eignarrétt er ekki breytt og útgáfudagur á vefsvæðinu kemur fram í innihaldinu. Þessi réttindi má ekki undir nokkrum kringumstæðum túlka sem vörumerki eða vörumerkjagerðarleyfi.

4. Grein                         TÖLVUPÓSTUR

Þegar þú vilt skiptast á upplýsingum á tölvupóstformi við Michelin þá verðurðu að fylla út tölvupóstsreiti sem finna má á vefsvæðinu. Svar Michelins við tölvupósti og eins aðgangur að vefsvæðinu og innihaldinu má ekki fara með þannig og ekki mynda sönnun fyrir því að auglýsing, kynning eða önnur aðgerð í markaðssetningu fari fram í því landi þar sem netnotandinn er staddur.

5. Grein                         VERND PERSÓNUUPPLÝSINGA

Að öllu jöfnu geturðu farið inn á vefsvæðið okkar án þess að koma upp um auðkenni þín eða skilja eftir persónuupplýsingar. Michelin getur þó af og til beðið um upplýsingar, til dæmis til að svara spurningu sem þú hefur spurt, veita þjónustu, vinna eftir pöntun eða í tilgangi markaðssetningar.

Þær upplýsingar sem geymdar eru gegnum vefsvæðið okkkar eru ætlaðar Michelin og völdum samstarfsaðilum þess og/eða þjónustuaðilum sem njóta trausts.

Michelin safnar saman ónafngreindum upplýsingum um hvernig þú ferð um vefsvæðið (heimsóttar síður, dagsetningar og tímasetningar o.s.frv.) til þess að geta veitt betri þjónustu. Michelin má nota þessar upplýsingar til að greina strauma eða greina tölfræði yfir heimsóknir og gera kannanir. Við látum þig vita ef þú getur lokað fyrir slíkar „smákökur“. Gerirðu það færðu ekki aðgang að vissum hlutum vefsvæðis okkar.

Þegar um er að ræða persónuupplýsingar sem verið getur að þú afhjúpir fyrir okkur átt þú rétt á að sjá, leiðrétta og taka út þessar upplýsingar í samræmi við lög um persónuupplýsingar.

Þið eigið rétt á því að krefjast þess af okkur að við notfærum ekki persónuupplýsingar ykkar í beinum markaðssetningartilgangi.

Ef þú vilt framfylgja réttindum þínum þarftu aðeins að senda póst á eftirfarandi heimilisfang:

Michelin NordicAB
www.michelin.is/contact

Á vefsvæðinu okkar geta komið fyrir hlekkir yfir á önnur vefsvæði. Við viljum koma því á framfæri við þig að Michelin dreifir ekki persónuupplýsingum þínum til þessara vefsvæða. Við viljum láta þig vita af því að þegar þú yfirgefur vefsvæðið okkar geturðu lent á svæðum sem hafa aðra staðla við vernd persónuupplýsinga og Michelin hefur hvorki nokkra stjórn né ber nokkra ábyrgð á því.

Frekari upplýsingar eru í skjalinu Meðferð persónuupplýsinga.

6. Grein                         TRYGGING OG ÁBYRGÐ

Innihaldi vefsvæðisins er veitt áfram á fyrirliggjandi formi án nokkurrar greinilegrar eða ógreinilegrar tryggingar af nokkru tagi. Michelin áskilur sér rétt til þess hvenær sem er og án undanfarandi tilkynningar að breyta, leiðrétta, rjúfa og/eða taka út innihald eða aðgengi að vefsvæðinu. Ekki má láta Michelin sæta ábyrgð ef tölvubúnaður þinn verður fyrir einhvers konar tölvuveiru. Þú berð eigin ábyrgð á því að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að vernda útbúnað þinn.

Michelin, starfsmenn þess, birgjar þess eða samstarfsaðilar sem nefndir eru á vefsvæðinu skulu ekki undir nokkrum kringumstæðum gerðir ábyrgir vegna nokkurs konar bótakröfu vegna samningsbrots, nokkurrar bótakröfu vegna óheiðarleika eða nokkurrar annarrar réttarfarslegrar aðgerðar vegna fyrirséðs eða ófyrirséðs, beins eða óbeins taps, einkum efnahags- eða viðskiptalegrar tegundar, sem verður til vegna notkunar vefsvæðisins eða upplýsinga sem fengnar eru af vefsvæðinu

Stranglega er bannað að tengja stiklutextahlekki við ólöglegt innihald og að birta eitthvað á vefsvæðinu sem á einhvern hátt samræmist ekki gildandi lögum og reglugerðum, opinberri stefnu eða því um líku, efni sem misbýður eða efni sem getur valdið þriðja aðila skaða, t.d. rógburður, eða efni sem mismunar eða allt efni sem stríðir gegn blæ þessa vefsvæðis auk efnis sem veldur broti á hugverkaréttindum annars aðila eða broti á réttindum annars aðila sem sá hefur ekki samþykkt. Á vefsvæðinu geta verið einstaka stiklutextahlekkir eða hlekkir sem vísa á tiltekinn síðustað á vefsíðum Michelin eða þriðja samstarfsaðila. Michelin getur innihaldið einstaka stiklutextahlekki eða hlekki sem vísa á tiltekinn síðustað á vefsvæði Michelins eða þriðja aðila og þegar um er að ræða hlekki sem vísa á tiltekinn síðustað, leyfi frá þeim. Þessir vefhlekkir eru einungis ætlaðir til að auðvelda vafrið og skal ekki túlka á þann hátt að Michelin sé samþykkt innihaldi á vefsvæðum þriðja aðila. Michelin viðhefur enga stjórn á þessum vefsvæðum og ber þar af leiðandi enga ábyrgð þegar kemur að aðgangi þeirra, samsvörun, aðgengi, innihaldi, kynningu, vörum og/eða þjónustu á eða með upphafsstað á þessum vefsvæðum. Michelin ber því ekki á nokkurn hátt ábyrgð á beinum eða óbeinum skaða sem kann að verða vegna heimsóknar þinnar eða notkunar á vefsvæðum samstarfsaðila eða vegna þess að vefsvæðið virðir ekki allar reglur.

Forsenda þess að nota vefsvæðið er að þú hafir aðgang að nauðsynlegum búnaði og forritum til að nota Internetið. Öllum forritum sem felld eru inn í eða samþætt við vefsvæðið er veitt áfram „í fyrirliggjandi ástandi“ án nokkurra trygginga, hvorki greinilegra né ógreinilegra, þar á meðal en ekki takmarkað við mögulega tryggingu (i) fyrir að forritið sé af seljanlegum gæðum eða lagað í sérstökum tilgangi; (ii) að forritið passi við hugsanlega lýsingu á því; (iii) að forritið feli ekki í sér meiri háttar ágalla: (iv) að forritið innihaldi ekki tölvuveirur eða önnur smit eða (v) að forritið geti ráðið við efni sem tengist dagsetningum eða tímasetningum án þess að það valdi nokkru rofi við vinnslu, óeðlilegum stöðvunum eða meðhöndlun eða breytingu nokkurra tímasetningargagna. Sömu reglur gilda um allan tölvubúnað eða forrit sem nauðsynleg eru til að fara inn á vefsvæðið okkar.

7. Grein                         AÐGANGSORÐ

Aðgengi að vefsvæðinu og/eða vissum hlutum þess getur verið bundið persónulegum aðgangskóða. Þú berð ábyrgð á öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru með aðstoð aðgangsorðs þíns eða reiknings þíns. Við vanrækslu eða þjófnað verðurðu strax að láta Michelin vita. Gættu þess líka að muna að skrá þig út af reikningnum þínum eftir hverja heimsókn.

8. Grein                         LÖGSAGNARUMDÆMI OG GILDANDI LÖG

Allar deilur um vefsvæðið eða um þessar lögfræðilegu upplýsingar skal reka fyrir Héraðsdómi Stokkhólms. Deilur skulu stjórnast af og túlkast eftir sænskum lögum, óháð annarri lagagerð. Sá sem notar þetta vefsvæði gefur skýrt samþykki fyrir því að þessari klausu sé beitt. Sýni það sig að einhver skilyrði í þessum lögfræðilegu upplýsingum séu ólögleg eða óframkvæmanleg af einhverri ástæðu skal svo litið á að þau séu ekki hluti af þessum lögfræðilegu upplýsingum, og skal slíkt ómögmæti ekki hafa áhrif á gildi eða framkvæmd annarra skilyrða í upplýsingum þessum.
Ábyrðaraðili vefsvæðisins: Michelin Nordic AB
Aðalritstjóri: Michelin NordicAB

Hýst af: 

FSD Internet Tjänster AB
Box 5026
250 05 Helsingborg
Svíþjóð
Sími: +46 (0)20-91 75 00
Fax: +46 (0)20-91 75 75